ИСРМ Сертификација

Зошто СЕРТИФИКАЦИЈАТА е важна?

Сертификацијата по ISO 9001 ќе и даде на вашата организација системи за квалитет кои ќе обезбедат основа за подобрување на  задоволството на клиентите, мотивација на персоналот и континуирано подобрување.