ИСРМ Сертификација

Добивање Сертификат

Со правилна подготовка и добро разбирање на она што е потребно за сертификација по ISO 9001, повеќето организации можат да очекуваат да добијат сертификат во рок од 3 до 6 месеци, во зависност од нивната големина и сложеност.