ИСРМ Сертификација

Што е ISO 9001?

ISO 9001 е еден од стандардите во рамките на опсегот на ISO 9000 стандардите.

ISO 9001 ги поставува критериумите за систем за управување со квалитет и е единствениот стандард во семејството по кој може компанијата да биде сертифицирана.