ИСРМ Сертификација

Дали ISO 9001 е применлив за мојот бизнис ?

 Сертификација по ISO 9001 е применлива за сите големини и типови на организации и е добро воспоставена низ целиот свет како непроценливо корисен стандард за систем за управување со квалитетот.